Impressions

Dit geeft denk ik wel een goede impressie van het verzamelen van de bamboe palen vanaf het begin tot en met de selectie bij de opslag .